Automatiseerimine

Veendu tulemustes kiiremini ja vähenda ümbertegemise kulusid.

Paigaldusprotsessi automatiseerimine (Deployment automation) on esimene samm tarkvara toodangusse tarnimisele kuluva aja vähendamisel.

Kaasa meeskond

Paigaldusprotsessi automatiseerimine on lihtsaim meetod ülekoormatud meeskonnale hingamisruumi andmiseks. See aitab luua positiivse emotsiooni eesseisvate töövõtete ja kultuuriliste muudatuste läbiviimiseks ning DevOps juurutamiseks.

Paigaldusprotsessi automatiseerimine aitab vähendada muudatustega seotud tõrkeid 7 korda ja teostada tarkvara paigalduse töö minutitega.

 

Kuhu kulub aeg?

 

Vähenda järjekorras veedetud aega.

Uue tarkvaraversiooni kasutuselevõtuks võib olla vajalik mitme meeskonna panus. Sageli edastatakse tööülesandeid meeskondade vahel tööde jälgimise süsteemis piletitena. Iga pilet seisab järjekorras ja ootab töösse võtmist. Automatiseerimine aitab vähendada tööde järjekorras seismisele kuluvat aega. Töö saab tehtud kiiremini ja vajadus piletite haldussüsteemiga kaasneva bürokraatia järgi väheneb.

Vähenda inimvigadest tingitud topelttööd

46 - 60% käsitsi tehtud tarkvarapaigaldustest ebaõnnestuvad inimvigade tõttu.

Palju aega võib minna kaduma, kui paigalduse järgselt ilmnenud vea, näiteks dokumenteerimata tulemüüri muudatuse, tõttu tuleb kogu protsess uuesti läbi viia. Paigalduse automatiseerimine võimaldab vabaneda rutiinsest käsitööst ja vähendada oluliselt sellega kaasnevat inimvigade riski.

Võta meiega ühendust